Skype And Viber
Banner Global
Agency
Banner License
GLOBALsim
دانلود فایل های گلوبال سیم
 
فایل های تعرفه مکالمات - تعرفه اینترنت - بسته های اینترنتی - فرم ثبت نام و دستورالعمل استفاده از سیمکارت گلوبال را می توانید در زیر دریافت نمایید :
 
 
  فرم ثبت نام  
مشترک گرامی
در صورتیکه برای سیمکارت خود ثبت نام نکرده اید فایل JPEG فرم ثبت نام را از لینک زیر دریافت و پس از تکمیل آن را به دفتر مرکزی گلوبال سیم فکس و یا ایمیل نمایید.
اطلاعات فکس و ایمیل را در پایین همین صفحه و یا از اینجا مشاهده کنید
.
دانلود
 
 
 
  دستورالعمل استفاده  
فایل PDF دستورالعل استفاده از سیمکارت گلوبال از لینک زیر دریافت کنید :
دانلود دستورالعمل استفاده
 
 
 
  تعرفه مکالمات و اینترنت و بسته های اینترنتی  
فایل اکسل 2007 تعرفه مکالمات و استفاده از اینترنت و همچنین بسته های اینترنتی سیمکارت گلوبال را از لینک زیر دریافت کنید :
دانلود تعرفه مکالمات و اینترنت و بسته های اینترنتی
 
 
  فرم درخواست صدور گواهینامه رانندگی بین المللی  
جهت درخواست صدور گواهینامه رانندگی بین المللی فایل PDF را از لینک زیر دریافت و پس از تکمیل آن را به دفتر مرکزی گلوبال سیم فکس و یا ایمیل نمایید.
اطلاعات فکس و ایمیل را در پایین همین صفحه و یا از اینجا مشاهده کنید
.
دانلود تعرفه مکالمات و اینترنت و بسته های اینترنتی